Uczeń naszej szkoły – Mateusz Krawczyk – zajął II miejsce ( w kategorii klas 4-8) w konkursie na przygotowanie filmu pod nazwą  “Segregacja odpadów komunalnych w moim domu”, organizowanym przez Burmistrz Miasta Cieszyna przy współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie.   Mateuszowi gratulujemy, a po odbiór nagrody zapraszamy  do szkoły!