Świetlica na terenie szkoły podstawowej czynna od 6.45 do 16.15

Kierownik: Elżbieta Brachaczek, opiekunowie: Agnieszka Bagińska, Ewa Makowska, Klaudia Krawczyk, Małgorzata Borowska, Justyna Kasparek, Ewa Pilch, Beata Dybał, Wiktoria Polak, Anna Szczerba – Marek, Joanna Soboszek

Zadania:

1.    Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

2.    Wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów.

3.    Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań.

4.    Organizacja pomocy w nauce, wyrównywanie braków szkolnych.

5.    Organizacja konkursów szkolnych.

Powyższe zadania realizowane są w ramach różnorodnych zajęć, takich jak:   

– zajęcia umuzykalniające

– zajęcia plastyczno-techniczne

– zajęcia czytelnicze

– zajęcia ruchowe

– zajęcia żywego słowa

– zajęcia integracyjne

– zajęcia wyrównawcze.

Świetlica współpracuje z nauczycielami, wychowawcami, psychologiem, pedagogiem i logopedą w celu pełnej realizacji wytyczonych zadań. Atuty świetlicy: dwie sale, gry stolikowe, komputery, Internet, konstruktywne spędzanie czasu wolnego. 

W tym roku szkolnym świetlica bierze udział w projekcie Świetliczaki na tropie zagadek.