Świetlica na terenie szkoły podstawowej czynna od 6.45 do 16.15

Kierownik: Elżbieta Brachaczek, opiekunowie: Ewa Makowska, Ewa Pilch, Małgorzata Borowska, Katarzyna Jadnuła, Agnieszka Bagińska, Magdalena Walczysko, Agnieszka Zawadzka

Zadania:

1.    Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

2.    Wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów.

3.    Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań.

4.    Organizacja pomocy w nauce, wyrównywanie braków szkolnych.

5.    Organizacja konkursów szkolnych.

Powyższe zadania realizowane są w ramach różnorodnych zajęć, takich jak:   

– zajęcia umuzykalniające

– zajęcia plastyczno-techniczne

– zajęcia czytelnicze

– zajęcia ruchowe

– zajęcia żywego słowa

– zajęcia integracyjne

– zajęcia wyrównawcze.

Świetlica współpracuje z nauczycielami, wychowawcami, psychologiem, pedagogiem i logopedą w celu pełnej realizacji wytyczonych zadań. Atuty świetlicy: dwie sale, gry stolikowe, komputery, Internet, konstruktywne spędzanie czasu wolnego.