Psycholog i pedagog szkolny to osoby biorący aktywny udział w życiu szkoły. Podejmują działania w zakresie:

 • diagnostyki pedagogiczno-psychologicznej,
 • poradnictwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • profilaktyki,

Spotykają się z pojedynczymi uczniami, rodzicami i nauczycielami wspomagając ich w bieżących trudnościach.

Realizują także warsztaty psychoedukacyjne mające na celu rozwój kompetencji oraz potencjału uczniów, co ma służyć podnoszeniu efektywności uczenia się i poprawie ich funkcjonowania.

W razie konieczności podejmują działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

Aktywnie uczestniczą w działaniach wychowawczo-profilaktycznych na terenie szkoły.

Do psychologa/pedagoga szkolnego może zgłosić się rodzic, gdy:

 • niepokoi się o swoje dziecko,
 • zauważa, że dziecko ma trudności,
 • pragnie je lepiej zrozumieć,
 • posiada informacje o stanie zdrowia psychicznego czy somatycznego, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie jego dziecka w szkole,
 • pozostaje w trudnej sytuacji rodzinnej, osobistej,
Do psychologa/pedagoga szkolnego może zgłosić się uczeń, gdy:
 • potrzebuje pomocy w radzeniu sobie z problemami,
 • nie radzi sobie w kontaktach z rówieśnikami,
 • chciałby z kimś porozmawiać o swoich trudnościach,
 • chciałby poradzić sobie z konfliktami rówieśniczymi lub z bliskimi osobami,
 • pozostaje w trudnej sytuacji rodzinnej czy osobistej,
 • potrzebuje porady, konsultacji w ważnych sprawach osobistych.

Pedagog szkolny:
mgr Katarzyna Radziszewska

Psycholog szkolny:
mgr Justyna Rozum

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Prosimy kontaktować się poprzez dziennik elektroniczny, platformę TEAMS lub telefonicznie pod numerem telefonu 33  8521758