Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego na stronie (link będzie aktywny od 21 marca):

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/cieszyn

w terminie 21 marca 2022 r. od godz. 8:00
do 06 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły
w obwodzie którego mieszka wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz – ZGŁOSZENIE – dostępny na stronie naborowej, wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej. Dokumenty muszą być podpisane przez oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata.

W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym na czas nauki w szkole podstawowej – proszeni są o wypełnienie wniosku w wersji papierowej i złożenie go w szkole.

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 25.04.2022r.

Potwierdzenie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania 24.04.2022 r.  – 29.04.2022 r. do godz. 15:00

Publikacja listy przyjętych i nieprzyjętych– 06.05.2022r.

Rekrutacja uzupełniająca:

10.05.2022r. -18.05.2022r., do godz. 15:00 – rejestracja kandydatów przystępujących do naboru uzupełniającego

02.06.2022r. – publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

02.06.2022r. – 08.06.2022r., do godz. 15:00 – potwierdzenie woli przyjęcia przez rodzica w placówce zakwalifikowania

10.06.2022r. – publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w naborze uzupełniającym