11gru/23

Rocznica Praw Człowieka

10 grudnia obchodzimy 75 rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. „Dnia 10 grudnia 1948 r. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, biorąc pod uwagę tragiczne doświadczenia totalitaryzmów oraz II wojny światowej, uroczyście przyjęłoRead More…