Dobra strategia – szach i mat

Program własny pt.,,Dobra strategia – szach i mat” jest realizowany na zajęciach szachowych dla uczniów naszej szkoły.

Ma na celu poznanie figur szachowych, ich wartości punktowych oraz sposobu poruszania się po szachownicy. Uczniowie rozwijają kreatywność, umiejętność logicznego myślenia i samodzielnego podejmowania decyzji w czasie – zgodnie z zegarem szachowym.

Poznają co to jest: ,, bicie w przelocie”, promocja pionka, oraz jakie warunki należy spełnić przy stosowaniu roszady długiej i krótkiej. Poznają sposoby matowania: dwiema wieżami, królem i hetmanem, królem i 1 wieżą lub królem skoczkiem i gońcem. Doskonalą umiejętność gry w szachy przestrzegając obowiązujących zasad. Uczą się przewidywać, wnioskować i planować własne strategie. Ćwiczą pamięć oraz umiejętności: koncentracji uwagi, cierpliwości i wytrwałości. Rozwijają umiejętność radzenia sobie w sytuacji zarówno sukcesu jak i porażki. Budują poczucie własnej wartości. Uczą się zgodnego współzawodnictwa,  szacunku do drugiego człowieka, tolerancji i empatii. 

Edukacja przez szachy w szkole

Nasza szkoła realizuje ogólnopolski projekt pt. ,,Edukacja przez szachy w szkole” od 2017 roku, który trwa 2 lata. Zajęcia realizowane są w klasie III a.

Uczniowie całej klasy uczestniczą w zajęciach w wymiarze – 1 godzina tygodniowo.

W pierwszym roku realizacji projektu poznali ustawienie figur w pozycji wyjściowej, ich sposoby poruszania się po szachownicy, korzystną wymianę figur w I i II etapie gry. Każdą  figurę i  jej ,, magiczną moc ” poznawali poprzez wierszyki i rymowanki. Zaznaczali na tablicy magnetycznej oraz diagramach ruchy bezpieczne oraz ruchy możliwe. Uczyli się planowania strategii oraz przewidywania ruchów. Celem zajęć było zachęcenie dzieci do gry w szachy.

W drugim roku realizacji projektu uczniowie klasy III a samodzielnie prowadzą rozgrywki, przestrzegając reguł i zasad turniejowych. Zgłaszają partie wygrane, samodzielnie zapisują uzyskane punkty. Znają już wszystkie figury i ich sposoby poruszania się. Analizują ,,trudne” sytuacje na szachownicy, porównują moc figur , która zależna jest od ich ustawienia. Uczą się samodzielnie doprowadzić do sytuacji gdy szachowany król nie ma możliwości obrony. 

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i pasje. Uczą się zgodnej rywalizacji i samodzielnego podejmowania decyzji w określonym czasie. Kształtują wyobraźnię, umiejętność planowania i  przewidywania oraz rozwijają zdolności matematyczne.

Twórcze myślenie – Innowacje pedagogiczne

Program ,, Twórczego myślenia” – Innowacje pedagogiczne – jest realizowany w ramach zajęć kreatywnych z uczniami w klasie II a oraz II b naszej szkoły.

Celem programu jest kształtowanie wyobraźni oraz kreatywności i twórczego myślenia. Uczniowie rozwijają umiejętność poprawnego, płynnego czytania tekstu z odpowiednią intonacją i ze zrozumieniem jego treści. Układają dalszy przebieg  zdarzeń, proponują pozytywnych i negatywnych bohaterów, formułują wnioski i morał, który uczy ich zgodnego współdziałania i przestrzegania norm społecznych. Uczniowie kształtują umiejętność wypowiadania się w formie zdania, bogacą zasób słownictwa tematycznego o nowe wyrazy. Rozwijają zdolności manualne oraz doskonalą umiejętności muzyczne. Poznają teatralne formy pracy na scenie, potrafią przedstawić scenki w formie inscenizacji, dramy i pantomimy oraz w sposób werbalny i niewerbalny wyrazić swoje uczucia i emocje. Uczą się zgodnej współpracy w grupie, samodzielnego myślenia oraz szacunku dla drugiego człowieka.

Angielski kreatywnie

W roku szkolnym 2018/2019, w ramach zajęć kreatywnych w klasie 8A i 8C uczniowie realizują program zajęć pt.”Angielski kreatywnie”, którego celem jest uczenie się języka angielskiego w sposób kreatywny, promujący twórcze i nieschematyczne rozwiązania. Pracując metodą burzy mózgów, szybkich skojarzeń, mnemotechnik, tworząc mapy myśli i fiszki językowe uczniowie powtarzają słownictwo do egzaminu ósmoklasisty. Natomiast pracując w grupach nad różnymi zadaniami projektowymi uczniowie wykorzystują angielski w kreatywny sposób. Na zajęciach korzystają z materiałów autentycznych dostępnych w internecie: artykuły, filmiki na You Tube, memy, tutoriale, blogi, wpisy na Facebooku, Instagramie czy Twitterze. Oprócz kartek i kolorowych pisaków uczniowie korzystają z narzędzi multimedialnych (np. Kahoot!), smartfonów i aplikacji do nauki języków obcych (np. Quizlet).