„We are different colours of the rainbow”, czyli projekt ERASMUS + w SP2

Pierwsza wizyta związana z realizacją projektu Erasmus + za nami. W dniach od 25-29 marca Szkoła Podstawowa nr z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie gościła nauczycieli z Turcji, Hiszpanii oraz Portugalii. Projekt zakłada współpracę ze szkołami tych krajów. Planowane działania to warsztaty, seminaria, spotkania, szkolenia oraz różne akcje o charakterze integrującym społeczność szkolną. Pierwsze spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i obserwacji praktycznych rozwiązań stosowanych w procesie edukacji uczniów o specjalnych potrzebach. Koordynatorem projektu jest pani wicedyrektor Barbara Bednarczyk. Przedstawiamy krótkie sprawozdanie z wizyty inaugurującej projekt.

W poniedziałek 25 marca 2019 r.o godzinie 800 uroczyście przywitaliśmy naszych gości, którzy po przemówieniu pani dyrektor Katarzyny Gładczak udali się na akademię  przygotowaną przez nauczycieli naszej szkoły. Kolejnym punktem była wizyta w Przedszkolu nr 20, gdzie zaprezentowaliśmy metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne. Po powrocie cała grupa zwiedzała szkołę. W południe rozpoczęło się spotkanie robocze, podczas którego koordynatorzy projektu danego kraju prezentowali swoje placówki, podkreślając specjalne potrzeby uczniów. Po zakończeniu tych działań wyruszyliśmy na wycieczkę do Chlebowej Chaty, aby poznać tradycję regionu oraz wziąć udział w degustacji własnoręcznie robionych podpłomyków. Następnego dnia, we wtorek goście uczestniczyli w zajęciach otwartych w naszej szkole. Były to:

1. Zajęcia rewalidacyjne. Podczas specjalistycznych zajęć goście mogli zobaczyć metody i techniki indywidualnej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

2. Zajęcia w klasach integracyjnych, które miały na celu ukazanie, w jaki sposób w klasach integracyjnych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają szansę wszechstronnego rozwoju zgodnie z ich potrzebami i umiejętnościami.

3. Zajęcia rozwijające „Szachy w szkole” , dzięki którym uczniowie naszej szkoły poprzez zabawę rozwijają swoje zainteresowania oraz kompetencje matematyczne, mające korzystny wpływ na samoocenę oraz funkcjonowanie uczniów ze specyficznymi trudnościami w szkole.

W dalszej części dnia odbyło się spotkanie nauczycieli z programu Erasmus+, na którym omawiano, jak powinien być skonstruowany Indywidualny Program Terapeutyczny.    Podczas trzeciego dnia wizyty o godzinie 10 00 Cieszyńskim Ośrodku Kultury – Domu Narodowym rozpoczęła  się konferencja naukowa pt. „Dziecko – Rodzina – Szkoła. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w środowisku rodzinnym i szkolnym. Konferencję uroczyście otworzyła pani Katarzyna Gładczak- dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie. Goście przedstawili prezentacje o edukacji specjalnej. Następnego dnia odbyła się wycieczka do Krakowa, dzięki której mogli poznać nasze dziedzictwo kulturowe. Nad całością czuwał nauczyciel języka angielskiego- mgr Leszek Lipsa, który oprowadził grupę po najważniejszych miejscach. Ostatni dzień wizyty w Polsce miał na celu spotkanie w Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie.

„WE ARE DIFFERENT COLOURS OF THE RAINBOW

Od września 2018 nasza szkoła realizuje projekt w ramach unijnego programu Erasmus+. Projekt ten nosi  tytuł  „We are different colours of the rainbow”, a jego celem jest podzielenie się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami w dziedzinie edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt zakłada współpracę naszej szkoły ze szkołami z Turcji, Hiszpanii oraz Portugalii. Planowane działania to warsztaty, seminaria, spotkania, szkolenia oraz różne akcje o charakterze integrującym społeczność szkolną. W każdej ze szkół biorących udział w projekcie odbędzie się spotkanie nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń i obserwacji praktycznych rozwiązań stosowanych w procesie edukacji uczniów o specjalnych potrzebach. W rezultacie tych spotkań powstaną broszury, poradniki, filmy DVD oraz pomoce dydaktyczne. Proces realizacji projektu zostanie zaprezentowany na stronie internetowej projektu oraz na platformie e-twinning. Mamy nadzieję, że udział w projekcie przyczyni się do rozwoju zawodowego nauczycieli naszej szkoły i zaowocuje zwiększeniem osiągnięć edukacyjnych naszych uczniów o specjalnych potrzebach.