Ze względu na prognozowane w tym tygodniu upały, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, w porozumieniu i za zgodą organu prowadzącego, Dyrekcja szkoły podjęła decyzję o skróceniu zajęć lekcyjnych (od dnia 11 czerwca) z 45 minut do 30 minut.
Przerwy obiadowe z 20 minut do 15 minut, pozostałe przerwy 10 minut.

lekcja 1: 8.00 – 8.30 
przerwa 10 minut – do 8.40
lekcja 2: 8.40 – 9.10
przerwa 10 minut – do 9.20
lekcja 3: 9.20 – 9.50
przerwa 10 minut – do 10.00
lekcja 4: 10.00 – 10.30
przerwa 10 minut – do 10.40
lekcja 5: 10.40 – 11.10
przerwa obiadowa I – 15 minut – 11.10 do 11.25
lekcja 6: 11.25 – 11.55
przerwa obiadowa II – 15 minut – 11.55 do 12.10
lekcja 7: 12.10 – 12.40
przerwa obiadowa III – 15 minut – 12.40 do 12.55
lekcja 8: 12.55 – 13.25
Świetlica działa bez zmian.

Dyrektor szkoły Katarzyna Gładczak

Link do zarządzenia dyrektora szkoły

Serdecznie zapraszamy rodziców na konsultacje, które będą się odbywać w pierwszą środę miesiąca w godz. od 15:30-16:30.    

EGZAMINY:

ósmoklasisty: 15-17.04.2019r. gimnazjalny: 10-12.04.2019r. 

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW DOT. DOSTĘPU DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

WPŁATA NA RADĘ RODZICÓW:

I opcja: 60 zł płatne jednorazowo do 30.11.2018 r.

II opcja: 60 zł płatne w dwóch ratach: I rata – 30 zł płatne do 20.10.2018 r. , II rata – 30 zł płatne do 28.02.2019 r.

Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców.     

KONTO RADY RODZICÓW: 29 8113 0007 2001 0176 5085 0001    

Każda wpłata wyższa i niższa mile widziana.   

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH:

2.11.2018 r.  – odpracowano 29.09.2018 r.   

2.05.2019 r. – odpracowujemy 01.06.2019 r.  

REGULAMIN ŚWIETLICY

STANOWISKO MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI PODAWANIA LEKÓW DZIECIOM W SZKOLE I PRZEDSZKOLU