Informujemy, że w związku z bierzmowaniem uczniów klas VIII i III gimnazjalnych został zmieniony termin wywiadówki.

Wywiadówka odbędzie się 16.05.2019 r. (czwartek)

GODZINA 16:30 – KLASY I-V,

GODZINA 17:00 – KLASY VI -VII,     III GIMNAZJALNE.

W  związku z wywiadówką konsultacje dla rodziców w tym miesiącu nie odbędą się.

Informacja Urzędu Miasta o bezpłatnych zajęciach dla uczniów podczas strajku nauczycieli

Szanowni Rodzice.

Miasto Cieszyn przygotowując się na trudną sytuację w cieszyńskich publicznych placówkach oświatowych związaną z planowanym strajkiem, organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży z cieszyńskich szkół podstawowych, poza placówkami szkolnymi.

Bezpłatne zajęcia odbywać się będą w:

– Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ul. Błogockiej 24 (tel. (33) 852 16 29 lub 783 298 399) – liczba miejsc: ok. 30

– Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodowy” przy ul. Rynek 12 (tel. (33) 851 07 11 lub 698 104 383) – liczba miejsc: ok. 30

– Bibliotece Miejskiej przy ul. Głębokiej 15 (Tel. (33) 852 07 10) – liczba miejsc: ok. 30

– Zespole Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej przy ul. Stary Targ 4 (tel. 606 636 815) liczba miejsc: ok. 40

– Zamku Cieszyn przy ul. Zamkowej 3 (tel. (33) 851 08 21) – liczba miejsc: ok. 30

– Strefie Wolności przy ul. Stawowej 6 (Tel. 666 862 017) – liczba miejsc: ok. 40

– Książnicy Cieszyńskiej przy ul. Menniczej 46 (tel. (33) 851 38 41) od poniedziałku, g. 11.00 – liczba miejsc: ok. 20

Do dyspozycji dzieci i młodzieży będzie również cieszyńskie lodowisko (poniedziałek i wtorek) oraz pracownia Pana Jerzego Wałgi, gdzie będzie można nieodpłatnie podpatrzyć pracę cieszyńskiego rusznikarza. Popołudniowy czas będzie można również spędzić na hali Uniwersytetu Śląskiego, gdzie o godz. 15.30 rozpoczną się zawody sportowe.

Ponieważ zależy nam na tym by informacja ta dotarła do jak największej liczby rodziców bardzo prosimy o jej rozpowszechnianie. Liczba miejsc na poszczególne bezpłatne zajęcia jest ograniczona.

Przypominamy również, że w przypadku zamknięcia placówki oświatowej rodzice i opiekunowie dzieci do lat 8 skorzystać mogą z tak zwanej opieki.

http://www.cieszyn.pl/?p=articlesShow&iArticle=10611

INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE STRAJKU NAUCZYCIELI

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

NA  MIESIĄC  KWIECIEŃ  2019

OD  01.04. – 05.04.2019

 na  konto bankowe  ING BANK ŚLĄSKI  O/ CIESZYN

24 1050 1083 1000 0022 8182 9008

W tytule przelewu proszę wpisać: opłata za obiady, imię i nazwisko ucznia, klasa

UCZNIOWIE – 18 DNI  x  2,80    =   50,40

NAUCZYCIELE  – 18 DNI  x  6,60  =  118,80

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY PODANYCH WYŻEJ KWOT –  BEZ ZAOKRĄGLEŃ   –  DZIĘKUJEMY

Stołówka czynna w dniach:

  1 – 3.04.br. – rekolekcje wielkopostne – zaj. opiekuńcze

10 – 12.04.br. – egzaminy gimnazjalne,

kl. I – III uczą się zgodnie z planem, kl. IV – zajęcia opiekuńcze

15 – 17.04.br. – egzaminy ósmoklasisty,

kl. I – III uczą się zgodnie z planem, kl.IV – zajęcia opiekuńcze

Stołówka nieczynna w dniach:

18 – 23.04.br. – wiosenna przerwa świąteczna

Serdecznie zapraszamy rodziców na konsultacje, które będą się odbywać w pierwszą środę miesiąca w godz. od 15:30-16:30.    

EGZAMINY:

ósmoklasisty: 15-17.04.2019r. gimnazjalny: 10-12.04.2019r. 

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW DOT. DOSTĘPU DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

WPŁATA NA RADĘ RODZICÓW:

I opcja: 60 zł płatne jednorazowo do 30.11.2018 r.

II opcja: 60 zł płatne w dwóch ratach: I rata – 30 zł płatne do 20.10.2018 r. , II rata – 30 zł płatne do 28.02.2019 r.

Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców.     

KONTO RADY RODZICÓW: 29 8113 0007 2001 0176 5085 0001    

Każda wpłata wyższa i niższa mile widziana.   

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH:

2.11.2018 r.  – odpracowano 29.09.2018 r.   

2.05.2019 r. – odpracowujemy 01.06.2019 r.  

REGULAMIN ŚWIETLICY

STANOWISKO MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI PODAWANIA LEKÓW DZIECIOM W SZKOLE I PRZEDSZKOLU