Serdecznie zapraszamy rodziców na konsultacje, które będą się odbywać w pierwszą środę miesiąca w godz. od 15:30-16:30.    

EGZAMINY:

ósmoklasisty: 15-17.04.2019r. gimnazjalny: 10-12.04.2019r. 

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW DOT. DOSTĘPU DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

WPŁATA NA RADĘ RODZICÓW:

I opcja: 60 zł płatne jednorazowo do 30.11.2018 r.

II opcja: 60 zł płatne w dwóch ratach: I rata – 30 zł płatne do 20.10.2018 r. , II rata – 30 zł płatne do 28.02.2019 r.

Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców.     

KONTO RADY RODZICÓW: 29 8113 0007 2001 0176 5085 0001    

Każda wpłata wyższa i niższa mile widziana.   

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH:

2.11.2018 r.  – odpracowano 29.09.2018 r.   

2.05.2019 r. – odpracowujemy 01.06.2019 r.  

REGULAMIN ŚWIETLICY

STANOWISKO MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI PODAWANIA LEKÓW DZIECIOM W SZKOLE I PRZEDSZKOLU