Wolontariusze SP2 w akcji

W nowym roku szkolnym 2020/2021 wolontariusze ochoczo przystąpili do pracy na rzecz idei promowanych w naszej szkole. 

1. Wsparliśmy realizację innowacji “szacunek dla szacunku” – przygotowaliśmy gazetki i plakaty na drzwi.

2. Zorganizowano nabór do szkolnego wolontariatu.

3. Przygotowano zasady wyborów do rady wolontariatu, które odbędą się w najbliższym czasie.

4. W gabinecie “kreatywności” gdzie znajduję się nasza siedziba chętnie się gromadzimy, by realizować nasze wszystkie twórcze pomysły. 

5. Nawiązaliśmy współpracę z koordynatorem strefy ciszy Panią Moniką Gomelą i przygotowaliśmy prezentację na temat zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się na stołówce szkolnej.


Natalia Kępińska koordynator wolontariatu

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

SPRAWOZDANIE SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU ZA ROK SZKOLNY 2017/2108

SPRAWOZDANIE SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019