Dyrektor szkoły:
mgr Katarzyna Surzycka
Wicedyrektor szkoły:
mgr Barbara Bednarczyk
Sekretarz szkoły:
mgr Katarzyna Sopuszyńska

Sekretariat czynny w godzinach 7.30-15.30

Referent:
mgr Olga Macura
Główny księgowy:
mgr Irena Brzezina
Kierownik gospodarczy:
mgr Celina Macura