Drodzy Rodzice!

Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie. Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania. Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania.

Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy/wad wymowy należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.

Jeśli dziecko nieprawidłowo mówi, czyli:

 • zamienia głoski;
 • opuszcza głoski na początku i końcu wyrazu;
 • zmienia znaczenie wyrazu;
 • mowa dziecka jest cicha, niewyraźna;
 • występują u dziecka wady narządów artykulacyjnych (zbyt krótkie wędzidełko, za duży język, wady zgryzu, nieprawidłowe uzębienie, rozszczepy podniebienia).

Wówczas nie należy lekceważyć tych zjawisk, tylko możliwie szybko zgłosić się do logopedy!!!

Serdecznie zapraszam do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was Rodziców.

Opieką logopedyczną objęci są uczniowie z dyslalią: seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzmem, gammacyzmem, kappacyzmem oraz mową bezdźwięczną, jąkaniem, niedosłuchem, środowiskowym ograniczeniem mowy.

Głównym celem terapii jest:

 •  usprawnianie zdolności komunikowania się;
 • usuwanie wad i zaburzeń komunikacyjnych;
 • kształtowanie starannej wymowy;
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej;
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy);
 • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie);
 • rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej;
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi;
 • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych;
 • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

Logopeda: mgr  Anna Szczerba – Marek

Zapraszamy do kontaktu:
poniedziałek 6.50 – 15.40
wtorek 6.50 – 8.50 i 10.45 – 14:35
czwartek 6.50 – 8.50 i 10:45 – 15.40
piątek 6.50 – 9.15

Można kontaktować się osobiście, poprzez dziennik elektroniczny, platformę TEAMS lub telefonicznie pod numerem telefonu 33  8521758