Historia szkoły

Początki działalności „Dwójki”, czyli obecnej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie, sięgają roku 1957.

Jednak już 14 maja 1952 roku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Cieszynie podjęło uchwałę o konieczności budowy nowej szkoły podstawowej dla 500 uczniów przy ulicy Piaskowej. Dokumentację prawną wykonał w ramach pracy społecznej Jan Kołder. Dzięki Stanisławowi Smugale uchwała o rozpoczęciu budowy szkoły została włączona do planu inwestycyjnego na rok 1953. Niestety, trudnością okazało się znalezienie wykonawcy. W 1954 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane podjęło się tego zadania. Jednak już na etapie prac ziemnych natrafiono na przeszkodę w postaci wód podskórnych, z którą wykonawca nie potrafił sobie poradzić. Na szczęście do dalszych działań przystąpiło Zjednoczenie Budownictwa Mieszkaniowego w Bielsku-Białej. W 1955 roku budynek przykryto dachem. I tu nastąpiła dłuższa przerwa. Dopiero w drugiej połowie 1956 roku, dzięki nowemu kierownikowi, Stanisławowi Szczyrbie, prace zaczęły posuwać się szybko naprzód. Działań osobiście doglądał nowy kierownik Wydziału Oświaty, Karol Wigłasz. Odbioru robót budowlanych dokonano dopiero 27 sierpnia 1957 roku. Do ukończenia prac przed pierwszym dzwonkiem przyczyniły się cieszyńskie zakłady pracy, takie jak: Rzeźnia Miejska, Zakłady Nożownicze, Cieszyńska Fabryka Narzędzi, Fabryka Szczeliw, Fabryka „Las”. Pomagali również pracownicy fizyczni wszystkich szkół i przedszkoli cieszyńskich, którzy w ciągu dwóch dni posprzątali szkołę wewnątrz. 27 sierpnia 1957 roku placówka została oddana do zagospodarowania.

31 sierpnia 1957 roku odbyło się pierwsze zebranie Rady Pedagogicznej. Kierownikiem szkoły został Jan Kołder, a zastępcą Mieczysław Orszulik. W pierwszym roku naukę rozpoczęło 468 uczniów.

Śpiew młodzieży ze wszystkich szkół cieszyńskich oraz występy chóru „Harmonia” zakończyły część oficjalną uroczystości.

W kolejnym roku szkolnym nowym kierownikiem placówki został Karol Wigłasz, a funkcję zastępcy, do roku 1960, nadal pełnił Mieczysław Orszulik. Wtedy to na jego stanowisko mianowano Ludosławę Palarczyk.

W celu pedagogizacji rodziców, a także zmiany ich spojrzenia na dzieci i szkołę, w październiku utworzono – pod kierownictwem Karola Wigłasza – Uniwersytet dla Rodziców. Cieszył się on dużą popularnością, toteż na spotkania, na których zaproszeni goście wygłaszali referaty, przychodziło 40-50 osób.

Dla uczczenia XX rocznicy powstania PPR Grono Pedagogiczne, na wniosek kierownika szkoły mgr Karola Wigłasza, 26.01.1962 roku wystąpiło z propozycją nadania szkole nazwy: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Łabudka w Cieszynie. Władze szkolne przychylnie ustosunkowały się do propozycji. Równocześnie zmieniono nazwę ulicy, przy której stała szkoła – z Piaskowej na Fryderyka Chopina. Uroczystość wmurowania tablicy pamiątkowej, w związku z nadaniem szkole imienia, odbyła się w maju 1967 roku.

Dopiero w 1965 roku budynek szkolny doczekał się otynkowania. Po zakończeniu prac tynkarskich, rodzice i nauczyciele, w czynie społecznym ruszyli do prac związanych z malowaniem okien. Końcem roku, szkoła była „ na medal”.

W roku szkolnym 1969/1970 w kolejnym czynie społecznym, przy dużej pomocy uczniów, przygotowano boisko za budynkiem szkoły. Wiosną i jesienią odbywały się tam lekcje wychowania fizycznego, a zimą urządzano lodowisko, na którym Bronisław Supik, w ramach SKS-u, prowadził rozgrywki hokeja na lodzie.

W 1974 roku na stanowisko wicedyrektora wyznaczono Teresę Łaszczyk.

Rok później na emeryturę odszedł dyrektor szkoły mgr Karol Wigłasz. Zastąpił go mgr Eugeniusz Gorywoda.

W międzyczasie, w roku szkolnym 1976/1977, cieszyńska „Ósemka” stała się „Dwójką”.

W następnych latach zwiększała się liczba uczniów i w budynku robiło się ciasno. Dlatego też 7 listopada 1977 roku rozpoczęły się prace ziemne przy dobudowie dwóch nowych skrzydeł szkoły o powierzchni 700 m2. Rok później na stanowisku wicedyrektora, Łucja Dawid zmieniła Teresę Łaszczyk, a działania trwały nadal, aż do 1980 roku. Przed pierwszym dzwonkiem budowlańcy oddali nową część szkoły z zapleczem socjalnym (ładną przestronną jadalnią i nowoczesną kuchnią), świetlicę, pracownię matematyczną, fizyczną, biologiczną, chemiczną oraz wychowania obywatelskiego. Z pomocą przyszli rodzice, którzy przepracowali łącznie 600 godzin. Był to już najwyższy czas, ponieważ w placówce uczyło się wówczas ok 1000 uczniów.

W następnym roku udało się wykończyć prace w szatni szkolnej, bibliotece i zrobić ogrodzenie szkoły. Drugim wicedyrektorem została Teresa Tatuś, która po odejściu na emeryturę Eugeniusza Gorywody – w 1984 roku – objęła funkcję dyrektora szkoły. Na stanowisko wicedyrektora powołano Karmenczitę Waloch.

Aby zmniejszyć liczbę godzin wychowania fizycznego na korytarzach, w roku szkolnym 1985/86 sala 21, do tej pory muzyczna, została przystosowana do zajęć kultury fizycznej. Ucieszyło to zarówno uczniów, jak i nauczycieli tego przedmiotu.

We wrześniu 1988 roku wicedyrektorem została Halina Bocheńska, a dwa lata później – po rezygnacji Karmenczity Waloch – Lidia Pączek.

SP2, jako pierwsza w Cieszynie, zdecydowała się otworzyć oddziały integracyjne. W 1996 powstała klasa Ia integracyjna, w której uczyły się dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich pełnosprawni rówieśnicy.

W 1997 roku na stanowisko drugiego wicedyrektora powołano Renatę Chamerę-Wójcik.

W 1999 roku reforma szkolnictwa podzieliła szkołę na dwie placówki edukacyjne: sześcioletnią Szkołę Podstawową nr 2 oraz trzyletnie Gimnazjum. Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie została Halina Bocheńska. Teresa Tatuś objęła stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 2.

W tym czasie placówka nawiązała współpracę ze Szkołą Podstawową z Polskim Językiem Nauczania w Bystrzycy na Zaolziu. Były wzajemne odwiedziny, zabawy, przygotowywano programy artystyczne, wymieniano doświadczenia.

Rok 2006 przyniósł duże zmiany. Na emeryturę odeszła Halina Bocheńska, a nowym dyrektorem została Renata Chamera-Wójcik, która na stanowisko wicedyrektora powołała Wojciecha Tomsię.

I nadszedł rok 2007 i 50-lecie istnienia cieszyńskiej „Dwójki”!

26 października rozpoczęliśmy trzydniowe świętowanie. W Domu Narodowym odbył się koncert przygotowany przez nauczycieli, uczniów i absolwentów cieszyńskiej „Dwójki” z udziałem Orkiestry Salonowej Hilarego Drozda. Można było odwiedzić szkołę i powspominać. Ostatni dzień uroczystych obchodów miał wymiar duchowy – w kościele pw. św. Elżbiety została odprawiona dziękczynna msza św. pod przewodnictwem ks. prałata Andrzeja Rdesta.

W naszej placówce brakowało prawdziwego obiektu sportowego. Wieloletnie marzenia spełniły się 27 października 2008 roku. Tego dnia oddano do użytku ogólnodostępne, wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 24na 44m. Koszt wybudowania obiektu wyniósł 633 700zł. Całość środków pochodziła z budżetu miasta.

W rok szkolnym 2011/2012 szkoła wzbogaciła się o mobilną pracownię komputerową. Notebooki wykorzystywano na zajęciach komputerowych przede wszystkim w klasach I-III. Wiedza podawana była w bardziej atrakcyjny i ciekawy sposób, a nauczyciel miał możliwość stałego monitorowania indywidualnej pracy każdego ucznia.

Rok szkolny 2012/2013 rozpoczęliśmy w odmienionej szkole. Z zewnętrznej elewacji budynku zniknęły szarości, a ich miejsce zajęły kolory: niebieski, pomarańczowy i żółty. Wybrany został projekt, który kolorystycznie nawiązywał do loga szkoły. Wraz ze zmianą kolorów docieplono placówkę i wymieniono węzeł ciepłowniczy.

28 października 2016 r. nasza placówka została przyjęta do grupy Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Podczas wyjątkowej uroczystości szkole został nadany certyfikat świadczący o spełnieniu warunków koniecznych do jego zdobycia.

Rok szkolny 2017/2018 jest szczególnym czasem dla pracowników, uczniów i rodziców dzieci naszej szkoły. We wrześniu, w związku z reformą edukacji, dotychczasowa Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie, została przekształcona w ośmioletnią szkołę podstawową, w której funkcję dyrektora pełni mgr Katarzyna Surzycka, a stanowisko wicedyrektora objęła mgr Jadwiga Gaszek.

14 października 2017 roku Dzień Nauczyciela miał szczególny charakter. W tym dniu rozpoczęły się uroczystości związane z obchodami 60-lecia istnienia szkoły.

W uroczystej akademii wzięli udział: burmistrz miasta-Ryszard Macura, dyrektor CUW -Paweł Szajor oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Nie zabrakło również gości, którzy tworzyli historię „ Dwójki”. Obejrzeli oni program artystyczny na motywach „Małego Księcia”, niezwykle efektowne występy wokalno-taneczne, a także pokaz mody „Jak za tamtych lat.”Zaproszeni goście mieli też okazję zobaczyć prezentację, dzięki której mogli przenieść się w czasie.

2 czerwca 2018 roku, Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie został wypełniony po brzegi przez nauczycieli, uczniów oraz gości i sympatyków Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w naszym mieście. Wszystko to za sprawą zorganizowanej tam Uroczystej Gali wieńczącej całoroczne obchody jubileuszu 60-lecia szkoły.

Podczas Gali, w programie artystycznym, szkoła przedstawiła podsumowanie swojej wieloletniej działalności, było dużo wspomnień, refleksji, a także humoru.

Uczniowie, przedszkolaki, absolwenci oraz obecni nauczyciele zaprosili swoich gości na prawdziwą podróż sentymentalną – a przecież, kiedy w Cieszynie mówimy o sentymentalnej podróży, nie można nie wspomnieć o tramwaju. To właśnie ten środek lokomocji prowadził widzów od stacji do stacji. Na początek nie zabrakło urodzinowego tortu, wielu życzeń i gratulacji.

Pierwszy przystanek to powrót do początków szkoły, następnie program słowno-artystyczny przybliżył nam niebo, aby oddać hołd tym, którzy tworzyli społeczność szkolną, a dzisiaj obecni są już tam tylko duchem. W ich intencji, w tym dniu, zostało odprawione nabożeństwo ekumeniczne w kościele św. Elżbiety.

Kolejno Pani Dyrektor, Katarzyna Surzycka, wręczyła statuetkę dla zasłużonej w budowaniu szkoły, odebrała ją Pani Teresa Tatuś – dyrektor placówki w latach 1984-2006.

Cieszyński tramwaj zatrzymywał się jeszcze na stacjach “Integracja”, “Absolwenci”, “Harcerstwo”, “Sport” i “Osiągnięcia”.

Uroczystą Galę zakończyły dwa występy artystyczne, najpierw zaprezentowali się uczniowie, którzy wyśpiewali: “ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy”, a następnie nauczyciele przekonali publiczność, że “dokąd się śpiewa, jeszcze się żyje i trwa”, prezentując piosenkę Jaromíra Nohavicy.

Kiedyś blisko dwudziestoosobowy zespół…Dzisiaj, kształci dzieci ponad 80 wykwalifikowanych pedagogów, a Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie jest największą, taką placówką w mieście. Od roku szkolnego 2018/2019 funkcje wicedyrektora placówki pełni Barbara Bednarczyk.

Filary, na których opiera się działalność szkoły to integracja i sport, nie brakuje ważnych osiągnięć oraz szerokiej gamy zajęć rozwijających zainteresowania uczniów.

W ramach promocji szkoła prowadzi stronę internetową, na której umieszczane są najciekawsze wydarzenia z życia społeczności szkolnej, osiągnięcia uczniów, informacje dla rodziców oraz najważniejsze dokumenty.

Placówka, czerpiąc wzorce z bogatej przeszłości, szanując swoją historię i tradycje, kształci młodzież tak, by potrafiła świadomie i aktywnie żyć w nowej rzeczywistości.

Misja szkoły

Nasza Szkoła:

– jest przyjazna i bezpieczna dla każdego ucznia,

– wspiera wszechstronny rozwój ucznia w zakresie nauczania i kształcenia umiejętności,

– pomaga wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów,

– wspiera rodziców w wychowaniu dzieci, zapewnia jasne i obiektywne kryteria Szkolnego Systemu Oceniania,

– uwrażliwia na problemy otaczającego świat i drugiego człowieka (oddziały integracyjne),

– kształtuje aktywność ruchową i zdrowotną niezbędną w różnych przejawach działalności człowieka (klasy sportowe),

– prowadzi szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie rozwijają swoje zainteresowania:            

– język angielski od I klasy,     

– nowoczesne metody nauczania,               

– koło dziennikarskie,            

– Szkolny Klub Europejski,           

– zajęcia sportowe,        

– zajęcia w pracowni komputerowej z Internetem,     

– zajęcia w  Bibliotecznym  Centrum Multimedialnym

Wizja absolwenta Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie

Absolwent naszej szkoły:

– zdobywa wiedzę korzystając z różnych źródeł informacji oraz nowoczesnych technologii;

– ceni kulturę, historię oraz tradycje swojej rodziny, regionu i kraju;

– ma poczucie własnej wartości;

– kieruje się w życiu ogólnie przyjętymi zasadami i normami społecznymi – odróżnia dobro od zła;

– jest tolerancyjny, wrażliwy i otwarty na potrzeby innych;

– buduje przyjazne relacje z rówieśnikami;

– efektywnie współdziała w zespole;

– podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje;

– prezentuje własne zdanie i słucha opinii innych;

– zna języki obce, co ułatwia mu komunikację we współczesnych świecie;

– rozwija swoje zainteresowania i pasje;

– twórczo podchodzi do życia;

– jest pogodny, pozytywnie patrzy na świat;

– dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz bezpieczeństwo własne i innych;

– rozumie potrzebę ochrony środowiska naturalnego;

– jest przygotowany do kontynuowania nauki na wyższym szczeblu edukacji.