Krzysztof Neścior – przewodniczący  tel. 604 833 667

Adam Pasterny – z-ca przewodniczącego

Mariusz Białoń – skarbnik

Aleksandra Kowol – sekretarz

Sara Hes – członek

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

I opcja: 60 zł płatne jednorazowo do 30.11.2022 r.

II opcja: 60 zł płatne w dwóch ratach: I rata – 30 zł płatne do 20.10.2022r. , II rata – 30 zł płatne do 28.02.2023 r.

Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców.     

KONTO RADY RODZICÓW: 29 8113 0007 2001 0176 5085 0001    

Każda wpłata wyższa i niższa mile widziana.