Skład Rady Rodziców od 10.05.2023 r.
Przewodniczący: Mariusz Białoń  tel. 600 911 898 
Skarbnik: Sara Hes
Sekretarz: Monika Dawid
Członek: Bartłomiej Sobel
Członek: Adrian Lipowski

Krzysztof Neścior – przewodniczący  
Adam Pasterny – z-ca przewodniczącego
Mariusz Białoń – skarbnik
Aleksandra Kowol – sekretarz
Sara Hes – członek

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

I opcja: 60 zł płatne jednorazowo do 30.11.2022 r.

II opcja: 60 zł płatne w dwóch ratach: I rata – 30 zł płatne do 20.10.2022r. , II rata – 30 zł płatne do 28.02.2023 r.

Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców.     

BS Cieszyn 37 8113 0007 2001 0053 1908 0001 

Dane konta:
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie

Każda wpłata wyższa i niższa mile widziana.