GODZINY PRACY BIBLIOTEKI: mgr Joanna Soboszek 

Poniedziałek 9.45-11.45
Wtorek 8.45-9.45, 10.45-12.45, 13.45-14.30
Środa 9.45-11.45, 14.00-15.15
Czw 10.45-12.45, 13.45-14.45
Piątek 11.30-15.30

Do głównych zadań biblioteki należy: 
 
1. Zapewnienie zaplecza podręcznikowego i literatury specjalistycznej dla nauczycieli, uczniów poprzez gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów.
2. Biblioteka działa w oparciu o regulamin (Regulamin Biblioteki). 
3. Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej w zakresie zbiorów własnych.
4. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na zakup książek, czasopism .
5. Promowanie biblioteki poprzez kreowanie wizerunku biblioteki jako nowoczesnej przestrzeni naukowej i kulturalnej.
6. Magazynowanie, oprawa i udostępnianie zbiorów.
7. Organizowanie i prowadzenie działalności z zakresu informacji naukowej.
8. Rolą biblioteki szkolnej jest stworzenie warunków dostępu do informacji, wdrożenie do samodzielnego poszukiwania wiadomości oraz inspirowania do kreatywnego czytania po przez różne formy rozwijające zainteresowania zajęć czytelniczych, prowadzonych przez nauczyciela, konkursów bibliotecznych, warsztatów.