1. Dziennik elektroniczny działa na przeglądarce internetowej FIREFOX, którą należy zainstalować w swoim komputerze (można znaleźć w internecie, jest bezpłatna).

2. Strona dziennika: uonetplus.vulcan.net.pl/cieszyn (nie wpisujemy www.)

3. Kiedy otworzy się strona logowania należy pierwszy raz nacisnąć na “przywracanie dostępu” oraz podać adres mail, na który zostanie wysłany link, następnie należy ustalić sobie hasło (składające się z min. 8 znaków przy czym musi być przynajmniej jedna duża litera i jedna cyfra)

4. Program wymaga zmiany hasła po 30 dniach (wystarczy zmienić jedną literkę lub cyfrę).

5. Przy kolejnym logowaniu należy już wpisywać swój adres mail, który jest jednocześnie loginem oraz swoje ustanowione hasło.

6. W przypadku kiedy Państwo zapomną jakie było hasło należy znowu kliknąć na “przywracanie dostępu” i na adres poczty elektr. zostanie wysłany ponownie link z systemu. Dalej należy postępować jak w pkt. 3. 

Zarówno uczeń jak i rodzic logują się podając każdy swój adres mail i ustanawiając swoje hasło dostępu wg instrukcji powyżej. Jeśli mają Państwo trudności z logowaniem się to być może: dziecko nie podało Państwa adresu mail wychowawcy, został wpisany do systemu błędnie adres (był napisany nieczytelnie), nie zainstalowano odpowiedniej przeglądarki. W każdym z w/w wypadków należy skontaktować się z administratorem dziennika w SP2 Cieszyn.