W klasach pierwszych odbyły się warsztaty dotyczące praw i obowiązków uczniów. Nasi podopieczni zapoznali się z zasadami obowiązującymi w naszej szkole. Warsztaty prowadzone były przez psychologa i pedagoga szkolnego.