W roku szk. 2018/2019 oraz 2019/2020 wytypowane klasy naszej szkoły uczestniczyły w projekcie ,,Pierwszy Instytut Kreatywności Uniwersytetu Śląskiego”, realizowanym na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji i Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Głównym celem projektu było rozwinięcie kompetencji w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego, umiejętności rozwiązywania problemów oraz innowacyjnego działania uczniów.

Teresa Sztefka – koordynator projektu w SP 2