Dnia 16 października br. w naszej szkole gościliśmy Pana Tomasza Pszczółkę z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie. Uczniowie wszystkich klas siódmych i ósmych oraz klasa 5a mieli możliwość wysłuchania prelekcji na temat odpowiedzialności karnej nieletnich. Przedstawiono również spot multimedialny “Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Nasz gość w sposób jasny i zrozumiały, opierając się na konkretnych przykładach, przedstawił obowiązujące prawo wraz z konsekwencjami niewłaściwych zachowań. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji, która zakończyła się pytaniami i ciekawą dyskusją.