W dniach 12-16.09.2022 w naszej szkole odbywał się Tydzień Profilaktyki Chorób Zakaźnych. Uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony stanowi ważny cel edukacji zdrowotnej. Intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych skłania nas do podejmowania bardziej aktywnych metod jej prowadzenia. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych. Nauczyciele przeprowadzili w swoich klasach pogadanki oraz rozmowy na temat profilaktyki, uczniowie oglądali filmy edukacyjne, na korytarzu powstała gazetka tematyczna, a dla najmłodszych zorganizowano konkurs plastyczny dotyczący tematyki zdrowia i dbałości o nie.