W dniu 8 października 2020 r. w klasie VII a odbyło się 2 godzinne spotkanie z mecenasem Janem Surzyckim, które zainicjowała Pani Natalia Kępińska.   

Celem spotkania było poszerzenie wiedzy młodego człowieka na temat konsekwencji prawnych oraz wychowanie ku dojrzałości i odpowiedzialności za swoje czyny. Rozmawiano na temat różnych zachowań młodzieży i ich skutkach prawnych. Uczniowie wykazali się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem. Wyrazili wolę kolejnego spotkania z adwokatem Janem Surzyckim, któremu dziękujemy  za podzielenie się swoim profesjonalizmem, za wyposażenie nas w wiedzę prawną, za podarowanie nam swojego cennego czasu i wolę dalszej współpracy. 

Natalia Kępińska 
Rzecznik praw ucznia w SP2