NA MIESIĄC STYCZEŃ 2020

OD 01.01. – 09.01.2020.

 na  konto bankowe ING BANK ŚLĄSKI O/ CIESZYN

24 1050 1083 1000 0022 8182 9008

W tytule przelewu proszę wpisać: opłata za obiady, imię i nazwisko ucznia, klasa

UCZNIOWIE – 11 DNI x  2,80    =   30,80

NAUCZYCIELE – 11 DNI x 6,60  = 72,60

U  W  A  G A !!!

STOŁÓWKA  CZYNNA  OD  2 STYCZNIA 2020

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY PODANYCH WYŻEJ KWOT – BEZ ZAOKRĄGLEŃ – DZIĘKUJEMY