Dnia 11 października o godzinie 13.00 odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się od zaśpiewania hymnu, kilku słów konferansjerów oraz przemówienia Pani Dyrektor Katarzyny Gładczak, która przywitała wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych nauczycieli emerytów. Następnie kilka ciepłych słów przekazał zebranym Przewodniczący Rady Rodziców – Pan Krzysztof Neścior.

Cześć artystyczną przygotowały panie z klasy 3a p. Klaudia Krawczyk i klasy 8 p. Małgorzata Gomulicka. Oprawą muzyczną zajęła się p. Małgorzata Borowska.

Po zakończeniu zaproszeni goście udali się na mały poczęstunek przygotowany przez nauczycieli oraz rodziców.

Koordynatorem całej uroczystości była p. Justyna Kasparek