Uczniowie klasy 2a założyli własny ogródek.

Wykonywali dwa zadania: jedno indywidualnie, a drugie grupowo.

Najpierw każdy pieczołowicie przygotował swoje stanowisko pracy. Następnie samodzielnie, z pełnym zaangażowaniem wypełnił doniczkę ziemią ogrodniczą i posiał albo posadził wybrane warzywo. W końcu wykonał etykietkę – „Witaminolot” z nazwą posianej rośliny. Ostatnią czynnością była praca w grupach. Podczas niej uczniowie zostali podzieleni na kilka grup. Współpracując ze sobą posiali lub posadzili wybrane warzywo do przygotowanej wcześniej skrzynki z ziemią.

Podczas pracy zostały przypomniane warunki potrzebne roślinie do życia.