31 lipca otrzymamy zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty. To jeden z dokumentów, który jest wymagany przez szkołę, którą wybraliście.

Tego dnia zaświadczenia będą wydawane wg poniższego harmonogramu:

  • 8A – odbiór od 10.00 – 11.00 (co 5 minut 1 uczeń w kolejności alfabetycznej)
  • 8B – odbiór od 11.00 – 12.00 (jak wyżej)
  • 8C – odbiór od 12.00 – 13.00 (jak wyżej)

Miejscem odbioru jest główne wejście do szkoły (pod wiatą). Przypominamy o konieczności noszenia maseczki, zachowania właściwego dystansu oraz zabrania długopisu celem podpisania potwierdzenia odebrania dokumentu. Każdy uczeń otrzyma oryginał i 1 kopię zaświadczenia oraz indywidualny kod do sprawdzenia szczegółowych wyników.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lipca 2020 r.
dotycząca ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego
w czerwcu i lipcu 2020 r.