Szanowni Rodzice!

W związku z planowanym strajkiem nauczycieli  i z brakiem możliwości zapewnienia opieki, a tym samym bezpieczeństwa nad uczniami, zgodnie z §§ 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 z późn. zm.) i za zgodą organu prowadzącego informujemy, że szkoła odwołuje wszelkie zajęcia dydaktyczne, wychowawczo-opiekuńcze, zajęcia świetlicowe, unijne oraz wydawanie obiadów  z dniem rozpoczęcia strajku od 8 kwietnia 2019 r. do odwołania  (szkoła będzie nieczynna).

Egzaminy (gimnazjalny i ósmoklasisty) odbędą się zgodnie z planem i w wyznaczonych terminach.

W przypadku odwołania strajku, szkoła będzie pracowała zgodnie z harmonogramem, o czym będziecie Państwo niezwłocznie poinformowani. 

Dyrekcja szkoły