Skład Rady Rodziców :
Przewodniczący: Mariusz Białoń  tel. 600 911 898 
Skarbnik: Anna Chmiel
Sekretarz: Monika Dawid
Członkowie :
Sara Brudny, Marcelina Krzemińska, Bartosz Rząsa

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW
I opcja: 60 zł płatne jednorazowo do 30.11.2023 r.
II opcja: 60 zł płatne w dwóch ratach: I rata – 30 zł płatne do 20.10.2023r. , II rata – 30 zł płatne do 28.02.2024 r.
Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców.     
BS Cieszyn 37 8113 0007 2001 0053 1908 0001 
Dane konta:
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie

Każda wpłata wyższa i niższa mile widziana.