ODBĘDZIE SIĘ 20 listopada 2019 (środa)
GODZINA 16:30 – KLASY I – IV,

GODZINA 17:00 – KLASY V -VIII

W związku z wywiadówką, konsultacje w dniu 6.11 zostają odwołane.

Serdecznie zapraszamy rodziców na konsultacje, które będą się odbywać w pierwszą środę miesiąca w godz. od 15:30-16:30.    

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY: 21-23.04.2020r.

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW DOT. DOSTĘPU DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

WPŁATA NA RADĘ RODZICÓW:

I opcja: 60 zł płatne jednorazowo do 30.11.2019 r.

II opcja: 60 zł płatne w dwóch ratach: I rata – 30 zł płatne do 20.10.2019 r. , II rata – 30 zł płatne do 28.02.2020 r.

Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców.     

KONTO RADY RODZICÓW: 29 8113 0007 2001 0176 5085 0001    

Każda wpłata wyższa i niższa mile widziana.   

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH:

15.11.2019 r. – uroczystości związane z nadaniem szkole imienia. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

12 czerwca 2020 r. – odrabiamy 6 czerwca 2020 r. (festyn)

W czasie rekolekcji w godzinach porannych odbywać się będą lekcję, a później zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

W czasie egzaminów ósmoklasisty (klasy I-III uczą się zgodnie z planem) w szkole odbywać się będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

REGULAMIN ŚWIETLICY

STANOWISKO MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI PODAWANIA LEKÓW DZIECIOM W SZKOLE I PRZEDSZKOLU