INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW DOT. DOSTĘPU DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

WPŁATA NA RADĘ RODZICÓW:

I opcja: 60 zł płatne jednorazowo do 30.11.2021 r.

II opcja: 60 zł płatne w dwóch ratach: I rata – 30 zł płatne do 20.10.2021 r. , II rata – 30 zł płatne do 28.02.2022 r.

Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców.     

KONTO RADY RODZICÓW: 29 8113 0007 2001 0176 5085 0001    

Każda wpłata wyższa i niższa mile widziana.   

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH:

STANOWISKO MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI PODAWANIA LEKÓW DZIECIOM W SZKOLE I PRZEDSZKOLU