Większość rodziców martwi się, czy postępuje właściwie. Oczywiście nie ma rodziców „doskonałych”. Wszyscy rodzice miewają trudności i niepokoją się o to, czy wywierają na swoje dzieci dobry wpływ. Dzieci uczą się naśladując zachowania innych. Oto 10 ważnych rad dla wszystkich rodziców.