22 listopada w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Życzliwości. Z tej okazji, klasa Va oraz dzieci biorące udział w zajęciach świetlicowych, wykonały okolicznościowe kartki, które następnie przekazano pensjonariuszom DPS “Betania” w Cieszynie. W szkolnej galerii powstało stworzone przez uczniów “Drzewo Życzliwości”, pełne kolorowych liści zawierających miłe słowa i sentencje. Natomiast w świetlicy wykonano specjalną gazetkę i prace plastyczne związane z tym szczególnym dniem. Dzieci mogły również obejrzeć ciekawe filmy i prezentacje dotyczące życzliwego zachowania.