9.11.2021 uczniowie klasy 3c w ramach nagrody za I miejsce w konkursie szkolnym ,,Strefa ciszy” poszli do kina na projekcję filmu pt.,, Ainbo,  strażniczka Amazonii”.  Film okazał się wspaniałą lekcją o przyjaźni i zaufaniu dla drugiego człowieka, pokazywał jak ważna jest ekologia – dbanie o środowisko naturalne.  Opiekunami klasy byli nauczycie: Beata Wlach i Izabela Królica.