Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”
Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego. Jego głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do  świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce Stanu Wojennego.

Projekcja filmu “Nie zabierajcie mamy” odbyła się między 15 – 19 listopada. Wzięli w niej udział uczniowie klas 8.

Sprawozdanie z realizacji projektu Pamięć 81 „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie 13 grudnia 1981r. – PAMIĘTAMY!”

Nasza szkoła uczestniczyła w projekcie  „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie -13 grudnia 1981 Pamiętamy!” Głównym celem projektu było przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Jadwiga Wiśniewska Poseł do Parlamentu Europejskiego i Jakub Chełstowski Marszałek Województwa Śląskiego.

W ramach zadań w naszej szkole przygotowane zostało miejsce patriotyczno- historyczne poświęcone 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, w oparciu     o materiały IPN oraz  prywatne kolekcje zgromadzonych przedmiotów  z czasów  stanu wojennego pozyskanych od pana Krzysztofa Neściora, dyrektora Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie.

Zaprezentowana została również wystawa, przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Katowicach we współpracy ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności, zawierająca podstawowe informacje dotyczące okresu stanu wojennego w PRL.

Dwie nauczycielki uczestniczyły w konferencjach:
„Znane i nieznane o Solidarności lat osiemdziesiątych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego”,
„Pamięć o tych, którzy współtworzyli związek Solidarność”.

W klasach 8  przeprowadzono lekcje historii, na których realizowano temat: Stan wojenny w Polsce Z wykorzystaniem materiałów  edukacyjnych przygotowanych przez IPN ponadto uczniowie uczestniczyli w projekcji filmu Nie zabierajcie mamy, przedstawiającego nieopowiedzianą do tej pory historię działaczek SOLIDARNOŚCI – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce. Umieszczono w nim wspomnienia dzieci, które były naocznymi świadkami aresztowania swoich matek, pokazując tym samym, jak wielkie piętno wywarły tamte wydarzenia na ich dalsze życie.

Uczniowie klas 8 wzięli także udział w I Wojewódzkim Konkursie Historycznym pt.: „Moja ojczyzna, mój region w okresie stanu wojennego”. Stworzyli postery – plakaty w formie infografiki, gdzie obok elementów graficznych umieścili treści ściśle związane ze stanem wojennym.