W październiku klasy 8a, b, c, d i 7a miały okazję spędzić lekcje religii poza salą lekcyjną. Odwiedzili najstarszy używany kościół w Cieszynie pod wezwaniem św. Marii Magdaleny. Podczas zajęć uczniowie skorzystali z możliwości zwiedzenia świątyni. Pracujący tam kapłani opowiedzieli o jej historii, która sięga XIII w. Poznali także życiorys św. Melchiora Grodzieckiego, męczennika z XVII pochodzącego z Cieszyna. Mieli także czas na osobiste spotkanie z Bogiem na modlitwie.