Dobrym zwyczajem naszej szkoły jest uczestnictwo klas 1-3 w rajdzie „Szlakiem zabytków Cieszyna”.
W miesiącu wrześniu i w pierwszych dniach października, w czasie, kiedy Cieszyn odsłania swoje jeszcze piękniejsze oblicze, uczniowie oddziałów edukacji wczesnoszkolnej wybrali się na marszrutę po naszym drogim mieście. Uczniowie podziwiali miejsca bliskie sercu każdego cieszynianina: Wzgórze Zamkowe, Wieżę Piastowską, Kościół św. Mikołaja – Rotundę Romańską, Wieżę Ostatniej Obrony, Studnię Trzech Braci, „Cieszyńską Wenecję”. Odwiedzili również miejsce pamięci narodowej – „Pod Wałką”. Uczestnicy rajdu poznali historię naszego miasta, podziwiali jego urokliwe położenie, srebrzącą się rzekę Olzę,
panoramę dostojnych Beskidów oraz osobliwości przyrodnicze. Dzielili się wiedzą i ciekawostkami na temat wybranych zabytków. Jesienna aura sprzyjała również zabawom integrującym zespoły klasowe.