W dniu 24.09.2021 r. przeprowadzono wybory Przewodniczącego Samorządu Szkolnego SP 2 w Cieszynie. Szkolna Komisja Wyborcza odwiedziła Dyrekcję, nauczycieli, wszystkie oddziały klasowe oraz pracowników Szkoły. Po podliczeniu głosów kandydatka z nr 1 uzyskała przewagę 40 głosów nad kandydatem nr 3, więc Ada Adamaszek została wybrana głosami społeczności szkolnej na stanowisko Przewodniczącej Samorządu Szkolnego.
Opiekunowie samorządu gratulują tego sukcesu zapewniają jednocześnie  wsparcie we wszelkich działaniach Przewodniczącej Samorządu Szkolnego.