Akcja wolontarystyczna “Świąteczna paczka dla Seniora” została przeprowadzona przez Wolontariat SP2 i SP6 we współpracy z obiema dyrekcjami.