,,Z rzutnika, ale na żywo i cały czas o ,,Dziadach” – tak dzisiaj było w Cieszynie” – napisał na swoim fanpage’ureżyser Piotr Tomaszuk, gdyż – także w tym roku szkolnym -dotarł do nas ,,Objazd mickiewiczowski wzorem Reduty” .

Dyskusje on-line prowadzili dla nas reżyser oraz aktorzy Teatru Wierszalin z Supraśla. Uczniowie  wysłuchali opowieści o ,,Dziadach”, lirze korbowej oraz szeroko pojętej sztuce. Mieli także możliwość zadawania pytań.

Spotkanie zostało wzbogacone graną ,,na żywo” muzyką, projekcjami i dynamicznym montażem obrazu dokonywanym na mikserze wizji.

Współpracę z teatrem zainicjowała polonistka – Aleksandra Melcher – i zapowiada, że to jeszcze nie koniec tej mickiewiczowskiej przygody…