REGULAMIN BIBLIOTECZNEGO KONKURSU KARAOKE

Organizator: biblioteka szkolna – Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 4 PSP w Cieszynie.

  1. Konkurs adresowany jest dla uczniów z klas I – VIII,
  2. Celem konkursu:

·        rozwijanie talentów młodych ludzi;

·        propagowanie śpiewania jako dobrej rozrywki;

·        kształtowanie wrażliwości na sztukę.

  1. Termin wysłania filmów: do 8maja 2020 na adres gim2bibioteka1@wp.pl
  2. Repertuar: utwory polskiej lub obcej muzyki rozrywkowej. Podkład muzyczny może być piosenką oryginalną z warstwą wokalną, jeśli nie znajdziecie wersji tylko muzycznej, ale w sieci jest sporo wersji instrumentalnych.
  3. Ocena występu:

Ocenie podlegać będzie:

·        czystość wykonania partii wokalnej;

·        poprawność czytania/znajomość tekstu;

·        wrażenie artystyczne (ruch, uśmiech J, strój).

Organizatorzy  konkursu: p. Joanna Soboszek