Miło nam poinformować o organizacji przez specjalistów naszej szkoły konkursu plastycznego. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas 1-4 oraz uczniowie klas klas 5-8.

Chcemy zachęcić uczniów do zapoznania się z wiadomościami dotyczącymi Autyzmu. Zależy nam, by przedstawiony temat był wstępem do rozmowy na temat tego zaburzenia.

Celem konkursu jest ujęcie własnych refleksji, przemyśleń w formie plastycznej, a także poszerzenie świadomości, zaangażowanie dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów do wspólnej rozmowy na temat tego, czym jest Autyzm i jakie są jego objawy. Wierzymy, że wiedza jest kluczem do oswojenia się z tematem i właściwego reagowania na osoby dotknięte tym zaburzeniem.

Prace należy nadsyłać drogą elektroniczną do dnia 30.04.2020r., w formie zdjęć na adres
e-mailowy: kasia_radziszewska@o2.pl z dopiskiem: konkurs plastyczny „Autyzm – niebiesko mi”.

Informacja o wynikach konkursu ukaże się na stronie internetowej naszej szkoły oraz Facebooku w dniu 8.05.2020r.Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Zapoznaj się z regulaminem konkursu!

Regulamin konkursu plastycznego „AUTYZM- niebiesko mi”

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie im. 4 Pułku Strzelców Podhalańskich. Konkurs powstał z inicjatywy pedagogów, psychologów i logopedów.

Adresat:

Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie im. 4 Pułku Strzelców Podhalańskich.

Temat konkursu:

Autyzm -niebiesko mi.

Założenia ogólne:

Chcielibyśmy zachęcić uczniów/ dzieci do zapoznanie się z tematem Autyzmu. Zależy nam, by przedstawiony temat był wstępem do rozmowy na temat tego zaburzenia. Celem konkursu jest ujęcie własnych refleksji, przemyśleń w formie plastycznej a także poszerzenie świadomości, zaangażowanie dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów do wspólnej rozmowy na temat tego,czum jest Autyzm i jakie są jego objawy. Wierzymy, że wiedza jest kluczem do oswojenia się z tematem i właściwego reagowania na osoby dotknięte tym zaburzeniem. Zapraszamy do stworzenia plakatów w pomysłowy sposób, pokazujący Waszym rówieśnikom, odmienność, różnorodność poszczególnych osób. Na plakacie można umieścić hasło, słowo, motto zachęcające do szanowania siebie nawzajem. Może to być hasło samodzielnie wymyślone, można też wykorzystać elementy haseł, jakie pojawiły się w naszym regulaminie.

Cele:

  • uwrażliwienie na różnorodność społeczną, a szczególnie na zaburzenie rozwojowe, jakim jest Autyzm;
  • zwiększenie świadomości i akceptacji osób dotkniętych Autyzmem;
  • umożliwienie wypowiedzi plastycznej w różnorodnych technikach płaskich; Technika/format pracy:
  • prace należy wykonać w dowolnej technice płaskiej (techniki graficzne, rysunkowe, malarskie, mieszane np. kolaż itp.);
  • w konkursie mogą brać udział wyłącznie prace wykonane indywidualnie;
  • każdy uczestnik konkursu może przesłać na konkurs wyłącznie jedną pracę;
  • format prac:maximum A3;
  • w wiadomości e-mailowej należy umieścić imię i nazwisko autora pracy oraz klasę;
  • prace będą oceniane w dwóch kategoriach: uczniowie klas 1-4 oraz uczniowie klas 5-8.

Nagrody:

Przewiduje się nagrodzenie trzech najciekawszych prac oraz przyznanie wyróżnień w każdej z powyższych kategorii.

Przebieg:

Termin nadsyłania prac mija 30.04.2020r. Prace należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy: kasia_radziszewska@o2.pl z dopiskiem: konkurs plastyczny „Autyzm – niebiesko mi”.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 8.05.2020 na stronie internetowej oraz Facebooku naszej szkoły.

Udział w konkursie oznacza automatyczną zgodę uczestników na kopiowanie i przetwarzanie przez organizatorów uczestniczących w nim prac oraz danych osobowych ich autorów.

Grupa specjalistów SP 2