W czwartek 9 stycznia br. klasy trzecie i czwarte uczestniczyły w prelekcji pt. „Ssaki lasów Polski”. Zebranych przywitała wicedyrektor szkoły – mgr Barbara Bednarczyk.

Informacje na temat zwierząt, które możemy spotkać wybierając się do lasu przedstawił  w postaci prezentacji multimedialnej, Przewodniczący Komisji Ochrony Przyrody PTTK w Cieszynie – Jan Machała. Ponadto został przeprowadzony konkurs wiedzy przyrodniczej, który wyłonił  laureata w osobie Adriana Madzi z klasy IVb, a wyróżnienie otrzymały Sandra Mendrek i Judyta Ferfecka z klasy IIIb.

Na zakończenie spotkania uczestnicy pogadanki otrzymali pamiątkowe foldery poszerzające tematykę ochrony przyrody. Spotkanie z przyrodą zorganizowała mgr Renata Chamera – Wójcik.