Uczniowie klas 1-3 przystąpili w tym roku szkolnym do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego wspierającego rozwój czytelnictwa wśród najmłodszych uczniów – „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”.  Autorem projektu jest Pani Honorata Szanecka – dyrektor i nauczyciel  w Szkole Podstawowej w Klonowie. Projekt objęty jest patronatem honorowym przez: portal Niezbędnik Nauczyciela, Eko Dom System i Eko Szkoła. Uczestnikami projektu są uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych z terenu całego kraju i szkoły polonijne za granicą. Koordynatorem projektu w naszej szkole jest mgr Joanna Prochaska-Pellar.

 Celami projektu są: rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej i aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem i umiejętności aktywnego słuchania, zachęcanie rodziców do wspólnego spędzania czasu z ciekawą książką, integrowanie zespołu klasowego i współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicy. Udział w projekcie rozpoczął się 1 października i potrwa do 30 kwietnia przyszłego roku.  Całość składa się z trzech tzw. modułów: 

1 moduł „Fikuśne lekturki spod chmurki”

2 moduł „Zwierzęce lekturki spod chmurki”

3 moduł „Polskie lekturki spod chmurki”.

Zadaniem nauczycieli i uczniów jest wybór spośród zaproponowanych przez organizatora  lektury oraz różnorodne zadania z nią związane: praca z Lekturnikiem, wykonanie zakładek, plakatów promujących książki, makiet, zorganizowanie w klasach kącików czytelniczych, wystawki prac uczniów, quizy i konkurs recytatorski, zaproszenie gości do wspólnego czytania, happening czy nawet przedstawienie teatralne. 

Klasy biorące udział w projekcie:

1a  mgr Ewa Kałuża i mgr Beata Tokarzewska

1b mgr Agnieszka Bagińska

1c mgr Beata Wlach

2a mgr Joanna Prochaska-Pellar

2b mgr Katarzyna Małysa

2c mgr Renata Florkiewicz

3a mgr Klaudia Krawczyk

3b mgr Ewa Pilch