24paź/19

Apel szkolny

24. 10. odbył się apel szkolny, na którym wyróżniono uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w rozgrywkach sportowych, konkursach oraz udzielających się różnych projektach edukacyjnych.