O PROGRAMACH  WŁASNYCH

Program wychowawczy dla klas I-VI – „Kreatywna rodzina – kreatywna szkoła”

Program Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody

Program działań edukacyjnych z zakresu edukacji polonistycznej przygotowujących do sprawdzianu kompetencji


Program własny zajęć wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu koszykówka


Program własny zajęć wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu siatkówka


Program promocji zdrowia w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi na lata 2014 – 2017

Program z zakresu ochrony środowiska „Z ekologią za pan brat”