ROK SZKOLNY 2015/2016

II PÓ£ROCZE

KLASYFIKACJA ROCZNA - FREKWENCJA, ¦REDNIE KLAS, ¦REDNIE PRZEDMIOTÓW

WYRÓ¯NIENIA W NAUCE


STYPENDIA NAUKOWE


STYPENDIA SPORTOWE

I PÓ£ROCZE

KLASYFIKACJA ¦RÓDROCZNA - FREKWENCJA, ¦REDNIE KLAS, ¦REDNIE PRZEDMIOTÓW


WYRÓ¯NIENIA W NAUCE


STYPENDIA NAUKOWE


STYPENDIA SPORTOWE


ROK SZKOLNY 2014/2015

I PÓ£ROCZE

KLASYFIKACJA - FREKWENCJA, ¦REDNIE KLAS

WYRÓ¯NIENIA W NAUCE

STYPENDIA NAUKOWE

II  PÓ£ROCZE

KLASYFIKACJA - FREKWENCJA, ¦REDNIE KLAS, WYRÓ¯NIENIA

WYRÓ¯NIENIA W NAUCE

STYPENDIA NAUKOWE


STYPENDIA SPORTOWE

ROK SZKOLNY 2013/2014

I PÓ£ROCZE

KLASYFIKACJA - FREKWENCJA, ¦REDNIE KLAS

¦REDNIE Z PRZEDMIOTÓW

WYRÓ¯NIENIA W NAUCE

STYPENDIA NAUKOWE


STYPENDIA SPORTOWE

II PÓ£ROCZE

KLASYFIKACJA - FREKWENCJA, ¦REDNIE KLAS,  ¦REDNIE Z PRZEDMIOTÓW, WYRÓ¯NIENIA


WYRÓ¯NIENIA W  NAUCE


STYPENDIA NAUKOWE


STYPENDIA SPORTOWE