>>

26 października 2007 roku w Domu Narodowym w Cieszynie odbyła się uroczystość jubileuszu 50 -lecia Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi . Przybyli zaproszeni goście: przedstawiciele władz miasta, władz oświatowych, dawni nauczyciele, uczniowie, pracownicy i przyjaciele szkoły.

   

Pani Dyrektor Renata Chamera-Wójcik przywitała zebranych, a goście składali Szkole serdeczne życzenia z okazji jubileuszu.

   

Nauczyciele i uczniowie przygotowali program artystyczny i prezentacje wspomnieniowe.