W środę – 11 stycznia br. – w SP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie odbyło się spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej – mł. inspektorem Arkadiuszem Żerdikiem. Akcja „Bezpieczne ferie 2017” odbyła się w ramach Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Cieszyna.
Uczniowie klas I – VI wysłuchali prelekcji na temat bezpiecznego zachowania dzieci podczas zabaw zimowych oraz sytuacji kryzysowych.
Atrakcją pogadanki była specjalnie przygotowana prezentacja multimedialna, dzięki której dzieci łatwiej przyswoiły sobie przekazywane treści.
Mamy więc pewność, że uczniowie „Dwójki” po feriach wrócą do nas cali i zdrowi.


                                                                                                                                                Zespół ds. Promocji Szkoły