PROGRAM  EURONET 50/50 MAX                          
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

 1. Co to jest?
  - Program polega na oszczędzaniu energii cieplnej i elektrycznej w szkole.
  - Będzie trwał od 01.01.2014r. do 28.02.2016 r.
          
 2. Czemu to służy?
  -
  Biorą w nim udział wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
  - Z każdej klasy przez wychowawcę zostaną wybrani dwaj ekodetektywi, którzy szczególnie będą czuwali nad oszczędzaniem energii w pomieszczeniach, w których będą mieli zajęcia.
         
 3. Co z tego będę miał?
  - Dzięki tej działalności  przyczynimy się do ochrony klimatu, ograniczymy zużycie energii i zaoszczędzimy pieniądze, które będziemy mogli przeznaczyć na nasze potrzeby.

                                                                                                                                                                                                              ZESPÓŁ DO SPRAW ENERGII

Ekodetektywi

Kodeks ucznia energooszczędnego

Pomiar energii

Konkurs - naklejki

        Wyniki konkursu
1. miejsce: Nikodem Nowak

2. miejsce: Marta Kajstura


3. miejsce: Jagoda Dobija


Naklejki zostaną powielone oraz przyklejone pod każdym wyłącznikiem światła na terenie szkoły.          naklejka Jagody

EKODETEKTYWI - FOTOREPORTAŻ

SPRAWOZDANIE