NADANIE CERTYFIKATU ŚLĄSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

 

        28 października 2016 r. nasza placówka została przyjęta do grupy Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Podczas wyjątkowej uroczystości szkole został nadany certyfikat świadczący o spełnieniu warunków koniecznych do jego zdobycia.

        Wszechstronny, zdrowy rozwój dziecka zawsze był priorytetem w naszej placówce. W roku szkolnym 2013/2014 pojawiła się koncepcja wdrożenia programu promocji zdrowia. W tym celu został specjalnie powołany Szkolny Zespół Promocji Zdrowia w składzie :  pani Agnieszka Pelar – Jankowska (koordynator), pani Teresa Sztefka, pani Barbara Bejma oraz pani Agnieszka Hanzel.

        Zespół  rozpoczął współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno- Edukacyjnym „Metis” w Katowicach, aby podjąć działania w kierunku realizacji projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie.

Nasza szkoła kolejno realizowała kryteria przynależności:

1.      Okres przygotowawczy – w tym czasie m.in :

        - szkoła została zgłoszona do projektu

        - powołany zespół nauczycieli uczestniczył w szkoleniach organizowanych w ośrodku  „Metis” w Katowicach,

  - została dokonana diagnoza potrzeb społeczności szkolnej

                   - w oparciu o wyniki badań powstał „Program promocji zdrowia w Szkole  Podstawowej nr 2 z Oddziałami  Integracyjnymi

                     w Cieszynie, na lata 2014-2017”  w wyróżnionych trzech modułach. (link)

 

2.      Okres kandydacki – w tym czasie m.in. :

- złożono deklarację o gotowości przystąpienia społeczności szkolnej do projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie,

- realizowano przygotowany Program w oparciu o harmonogram działań (link)

- powołany zespół nauczycieli uczestniczył w szkoleniach organizowanych przez  ośrodek „Metis” w Katowicach

3.      Po upływie okresu przygotowawczego i kandydackiego  został przygotowany raport z realizacji działań zawartych w Programie. 

      Sprawozdanie zostało przyjęte i pozytywnie zaopiniowane przez wojewódzkiego koordynatora i zespół koordynujący projekt.

sprawozdania: (link1) (link2)