All posts by sp2cieszyn

01Maj/20

Święto Konstytucji 3 Maja

Święto Konstytucji 3 Maja jest świętem państwowym, obchodzonym w Polsce na pamiątkę uchwalenia w 1791 roku konstytucji, mającej na celu poprawę sytuacji politycznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Czteroletni jakoRead More…