Z radością informujemy, że dnia 4 czerwca w naszej szkole odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową. Egzamin ten jest ważnym etapem w procesie uzyskiwania karty rowerowej, która uprawnia uczniów do bezpiecznego poruszania się rowerem po drogach publicznych.

Egzamin praktyczny został przeprowadzony z udziałem Funkcjonariusza Policji Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, który oceniał umiejętności uczniów w zakresie bezpiecznego i zgodnego z przepisami ruchu drogowego poruszania się na rowerze. Uczniowie musieli wykazać się znajomością zasad pierwszeństwa, umiejętnością sygnalizowania manewrów oraz sprawnym poruszaniem się po przygotowanym torze przeszkód.

Cieszymy się, że uczniowie podeszli do egzaminu z dużym zaangażowaniem i starannością. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone w najbliższych dniach, a uczniowie, którzy zdadzą egzamin, otrzymają swoje karty rowerowe.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy Policji za wsparcie i profesjonalne przeprowadzenie egzaminu.