Informujemy, że dnia 24 maja odbył się egzamin teoretyczny na kartę rowerową dla uczniów naszej szkoły. Egzamin ten jest kluczowym etapem w procesie uzyskiwania karty rowerowej, która uprawnia uczniów do bezpiecznego poruszania się rowerem po drogach publicznych.

Podczas egzaminu uczniowie mieli okazję wykazać się wiedzą z zakresu przepisów ruchu drogowego, zasad bezpiecznej jazdy na rowerze oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Cieszymy się, że wszyscy uczestnicy przystąpili do egzaminu z dużym zaangażowaniem i przygotowaniem.

Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone w ciągu najbliższych dni, a uczniowie, którzy zdadzą część teoretyczną, przystąpią do części praktycznej, która obejmuje jazdę na rowerze zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa.

Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy podjęli wyzwanie i przystąpili do egzaminu, życząc jednocześnie powodzenia w części praktycznej!

previous arrow
next arrow
Slider